top of page

ניקוד

מקצועי

אם שברתם את הראש איך לנקד לבד או שהתייאשתם מנקדנים אוטומטיים ברשת שמותירים אחריהם טעויות מביכות, זה המקום בשבילכם.

כיום עדיין אין אפשרות למכונה אוטומטית להחליף את המוח האנושי, וכל תוכנה שתיעזרו בה לא תיתן מענה מספק ומקצועי לשירים או לטקסטים שלכם.

בתהליך הניקוד שאני מציע אני בודק את הטקסט פעמים רבות באופנים שונים עד להגעה לרמת דיוק מקסימלית. הידע המקצועי הרב שלי וניסיוני בניקוד של מאות ספרים, עיתונים וכתבי עת מאפשרים להפיק טקסט מנוקד ובדוק שתוכלו לסמוך עליו.

ובינינו, מה יותר יפה ומכובד מטקסט מנוקד כהלכה?

כאן למטה תראו מבחר קטן מתוך ספרים רבים שניקדתי. אשמח לנקד גם לכם.

bottom of page